Matematik B, STX

Velkommen til Matematik B STX fanen.

Her i denne fane uploader vi løsningsforslag til eksamensopgaver fra år 2019 og frem. For ældre eksamensopgaver, anbefales det, at man klikker rundt på hjemmesiden. Husk at læs betingelserne for anvendelse af løsningerne.

Nedenstående findes der en liste af løsningsforslag til eksamensopgaver i matematik ud fra den nye ordning, som er blevet afholdt på de danske gymnasieskoler. Løsningerne er ikke elevbesvarelser, men mere som hjælp til selvstuderende eller undervisningsmateriale. Det handler om at forstå metoderne, så du selv fremad kan opnå det korrekte facit.

Løsningsforslag fra år 2023:
Løsningsforslag fra år 2022:
Løsningsforslag fra år 2021:
Løsningsforslag fra år 2020:
Løsningsforslag fra år 2019:
Løsningsforslag fra år 2019:
Gammel reform løsninger fra 2020 og 2019. Disse opdateres fra tid til anden. Ny ordning er dog førsteprioritet.

Bemærk, at vi ikke udleverer opgaver, der er skrevet i: Maple, TI-Nspire, Word, GeoGebra, Excel, LaTeX eller andet. Vi uploader kun pdf-filer. Vi kan dog i visse tilfælde lave et download link til bilag som f.eks. Excel. Det vil stå eksplicit angivet i de relevante løsningsforslag.