Vejledende enkeltopgaver STX & HF

Denne sektion består af løsninger til vejledende enkeltopgaver i matematik. Det er opgaver man har tænkt kan forekomme til den skriftlige eksamen på STX og HF. Vi på Matematik Universet har lavet løsningsskitser til STX-elever og HF-kursister, som gerne vil selvstudere og tjekke sine udregninger med vores beregninger. Du kan finde det hele i tabellen nedenfor inkl. opgavesættet, som tilhører opgavekommissionen i matematik. Vi opfordrer på det kraftigste, at man har styr på CAS-programmet Maple. Det gælder studerende og undervisere. Når vi har opdateret løsningerne, anbefaler vi at man sletter tidligere udgaver.

Vejledende enkeltopgaver og mindstekravsopgaver
Vejledende enkeltopgaver i matematik på STX, september 2020 variant (seneste)
Vejledende enkeltopgaver i matematik på HF, marts 2019 variant (seneste)
Mindstekravsopgaver for HF og STX, september 2017 (seneste)

Vi vil med tiden opdatere ovenstående, så vi dækker både TI-Nspire og Maple.

Bemærk, at løsningerne følger 2020 varianterne (STX) og 2019 varianterne (HF) og ikke tidligere varianter, da 2020 (STX) og 2019 (HF) varianterne er opdaterede versioner fra EMU. De tidligere varianter indeholdte opgaver, som enten ikke var del af pensum, var komplicerede eller ej kunne løses med teknikker fra gymnasiet.

Det oplyses at der IKKE er læst korrektur på materialet. Opgaverne er løst over en længere periode, og i den anledning kan der have sneget sig en fejl eller flere ind. Læs derfor opgaverne med kritisk sans. Opgaverne er ikke print-venlige før der er læst korrektur. Derfor den "gule" baggrund i pdf-filerne. God arbejdslyst.

Vi har oplevet, at folk ønsker vores Word filer med opgaveløsninger, så man selv kan redigere. Opgaverne skrives ind i og Maple filerne genereres til pdf-filer og indlæses i den samlede mappe med filerne. Derfor er det ikke muligt at få en Word fil med løsningerne. Desværre.

Der er ikke uploadet officielle løsninger til opgaverne, derfor er vores blandt de uofficielle løsninger der findes på internettet. Hvis du ønsker løsningerne på din hjemmeside, så henvis gerne et link til hjemmesiden her. Uploading af løsninger direkte på ens hjemmeside, accepteres ikke.

Mvh Matematik Universet

Oplysninger: Læs før brug!

Bemærk, at vi ikke udleverer opgaver, der er skrevet i: Maple, TI-Nspire, Word, GeoGebra, Excel, LaTeX eller andet. Vi uploader kun pdf-filer. Vi kan dog i visse tilfælde lave et download link til bilag som f.eks. Excel. Det vil stå eksplicit angivet i de relevante løsningsforslag.